Konkurranseregler

Om konkurransen

Norli Junior Lesekonkurranse arrangeres av Norli Libris AS, i samarbeid med forlagene Aschehoug, Capitana, Cappalen Damm, Fontini, Gyldendal, Kagge og Pitch.

Konkurransen er for 1.-7. klasser i Norge. Klassene leser seg fra nivå til nivå, og vinner medaljer, diplomer og kanskje pokaler. Blant alle klassene som klarer 3.000 sider eller mer, trekkes en klasse som vinner kr 10 000 de kan bruke til noe gøy. Klassen som leser aller mest, vinner også 10.000 kroner.

Periode

 • Norli Junior Lesekonkurranse foregår i perioden 16. september - 15. desember 2019. Lærerne kan melde på klassene fra 19. august. Vinnerne blir kåret på nyåret.
 • Lærere kan melde på klasser når som helst i løpet av konkurranseperioden. Elever kan melde seg på når som helst i konkurranseperioden.
 • Skolen trenger foreldres samtykke for å opprette brukerkonto for elever på norlijunior. Dette er ivaretatt når brukerkonto opprettes hjemme. Om brukerkonto registreres på skolen, kan skolen samle inn samtykke fra foreldre. Konto kan evnt slettes ved å kontakte lesekonkurransen på e-post [email protected] Enkelte kommuner har gjort egne jurdiske vurderinger rundt GDPR, og konkludert med at lesekonkurransen er læremiddel jf. Opplæringsloven, og at samtykke ikke kreves av foreldre.
 • Om brukerkonto opprettes på skolen, kan elever registreres med lærers e-post og mobilnummer, hvis det er mest praktisk.

Registrering av bøker

 • Bøker som leses i løpet av konkurranseperioden kan skrives opp. Når du skal registrere bøker, søker du på bokens tittel, og velger riktig bok blant forslagene som kommer opp. Dersom boken ikke finnes i basen fra før, kan du registrere boken selv.
 • For å nøytralisere for forskjell i tekstmengde, brukes bonus for teksttunge bøker: Når elever leser bøker med minst 27 linjer på hver side, kan lærer trykke på BONUS. Eleven får da 20 % ekstra sider. Det er ikke anledning til å bruke bonus-systemet på noen andre måter.
 • Hver bok kan kun føres opp en gang. Det er mulig å føre opp lydbøker og høytlesning. Av hensyn til elever med dysleksi, som kan foretrekke å høre bøker på lydbok før de leser dem på papir, er det anledning til å føre opp både papirutgaven og lydbokutgaven av en enkelt bok. Du kan registrere faktabøker. Lekser i lærebøker i fag som samfunnsfag, naturfag, KRL eller matematikk skal ikke telle med.
 • Det er mulig å føre opp tegneserier, som for eksempel Donald Pocket, og tegneseriebøker, som Amuletten og Barnevaktklubben. Tegneserier har normalt mye mindre tekst enn bøker. For å gjøre det rettferdig, blir sidetallet på tegneserier delt på 2 for 3.-4. klasse, og på 3 for 5.-7. klasse. Både tegneserier og tegneseriebøker føres som Tegneserie(bøker). Aviser som Aftenposten Junior kan telles med (registreres som bok, f.eks. Aftenposten Junior uke 34). Bøker kan leses på alle språk. Deltagerne skal i hovedsak lese bøker på sitt nivå.
 • Det regnes som fusk å A) Skrive opp bøker man ikke har lest, eller å registrere bøker som lydbok og bok om man kun har lest et av formatene B) Å registrere at boka har mange flere sider enn hva som er tilfelle.

Deltagelse og endringer av elevantall

 • Når en klasse meldes på, deltar i utgangspunktet alle i klassen. Det er ikke anledning til å holde enkeltelever utenfor fordi de ikke leser, eller leser lite. Dersom foreldre ikke ønsker at barna skal registreres av personvernhensyn, er dette en gyldig grunn til at barn ikke deltar.
 • Dersom en elev flytter i løpet av konkurranseperioden, kan eleven a) velge å fullføre konkurransen sammen med klassen han/hun forlater, b) velge å flytte sin lesehistorikk over til den nye klassen eller c) velge å ikke fullføre konkurransen. Lærere kan selv endre elevantallet.
 • En elev kan kun være påmeldt en klasse.
 • Klasser må ha minimum 6 elever for å kunne delta. Dersom klassen er mindre, kan dere slå sammen to eller flere klasser. Ved aldersblanding føres klassen på det laveste trinnet opp som deltager (ex. Ved blandet 5. og 6. klasse, føres klassen opp som 5. klasse).

Læreres forpliktelser

 • Kun lærere kan melde på klasser. Konkurransen er ment som en støtte til læringsmål i norskundervisningen, og intensjonen er derfor at norsklærere har ansvar for påmelding av klassen. Dersom en lærer har meldt på en klasse, vil ikke annen lærer kunne melde på den samme klassen. Ved eventuell feilregistrering, ta kontakt med [email protected].
 • En lærer som vil melde på to klasser, må opprette to profiler. Læreren kan bruke den samme e-post-adressen på begge profilene.
 • Elever kan kun koble seg til klasse ved å legge inn en klassekoden på sin profil. Læreren får klassekoden når han/hun melder klassen på konkurranse. Lærere plikter derfor å gjøre koden tilgjengelig for elevene.
 • Lærere har tilgang til en egen lærerside, der de har oversikt over hvilke elever som er registrert til klassen, og hva de har lest. Lærere har ansvar for å godkjenne bøker som elevene har registrert.
 • Dersom lærere har mistanke om at elever jukser ved å registrere vesentlig mer enn de har lest, bør lærere stille kontrollspørsmål fra bøkene for å sjekke om eleven kjenner handlingen, eller undersøke med foreldrene om lesingen er reell. Lærere har ansvar for å sikre at klassen registrerer i henhold til det som er intensjonen med lesekonkurransen: Å inspirere til lesing.
 • Lærere godkjenner lesing løpende. Klassens lesing blir ikke tellende i konkurransen før lærer har godkjent.

Et mål med konkurransen er å øke kjennskap til norsk barnelitteratur. Hver uke presenteres en ny forfatter. Det opprettes også en blogg der det vil være innlegg fra de forfatterne som er med på konkurransen.