Konkurranseregler

Om konkurransen

Norli Junior Lesekonkurranse arrangeres av Norli AS, i samarbeid med forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Egmont, Gyldendal, Samlaget, Bonnier, Strand og Figenschou.

Konkurransen er åpen for alle 1.-7. klasser i Norge. Klassene leser seg fra nivå til nivå, og vinner diplomer og klassepokal. Beste klasse i hvert fylke vinner pokal, og beste klasse på hvert klassetrinn i landet vinner 2.000 kroner. Det er også pokal til vinner av Språkligaen og Superligaen. Hvis flere klasser leser nesten like mye, deler de premien. Hvis en klasse kvalifiserer seg til flere pokaler, så får de bare én pokal.

Periode

 • Norli Junior Lesekonkurranse foregår i perioden 11. september - 8. desember 2023. Lærerne kan melde på klassene fra 15. august
 • Lærere kan melde på klasser når som helst i løpet av konkurranseperioden. Elever kan melde seg på når som helst i konkurranseperioden.
 • Skolen trenger foreldres samtykke for å opprette brukerkonto for elever på norlijunior. Dette er ivaretatt når brukerkonto opprettes hjemme. Om brukerkonto registreres på skolen, kan skolen samle inn samtykke fra foreldre. Konto kan evt. slettes ved å kontakte lesekonkurransen på e-post norlijunior@norli.no. Enkelte kommuner har gjort egne jurdiske vurderinger rundt GDPR, og konkludert med at lesekonkurransen er læremiddel jf. Opplæringsloven, og at samtykke ikke kreves av foreldre.
 • Om brukerkonto opprettes på skolen, kan elever registreres med lærers e-post og mobilnummer, hvis det er mest praktisk. De fleste registrerer bøker hjemme, og opplever at det er mest praktisk at elevers eller foreldres e-post er registrert.

Registrering av bøker

 • Elever og lærere leser og registrerer hva de vil. Det blir ikke delt ut bøker fra Norli. Bøker som leses i løpet av konkurranseperioden kan skrives opp, selv om de er lest før. Når man skal registrere bøker, søker man på bokens tittel, og velger riktig bok blant forslagene som kommer opp. Dersom boken ikke finnes i basen fra før, kan du registrere boken selv ved å klikke på lenke under søkefeltet.
 • For å nøytralisere for forskjell i tekstmengde, brukes bonus for teksttunge bøker: Når elever leser bøker uten illustrasjoner og med minst 27 linjer på hver side, kan lærer trykke på BONUS. Eleven får da 20 % ekstra sider. Det er ikke anledning til å bruke bonus-systemet på noen andre måter.
 • Hver bok kan kun føres opp en gang. Det er mulig å føre opp lydbøker og høytlesning. Av hensyn til elever med dysleksi, som kan foretrekke å høre bøker på lydbok før de leser dem på papir, er det anledning til å føre opp både papirutgaven og lydbokutgaven av en enkelt bok. Høytlesning teller som lydbok. Faktabøker kan registreres. Vanlige lekser i lærebøker i fag som samfunnsfag, naturfag, KRL eller matematikk skal ikke telle med. Noveller eller lignende kan føres opp, selv om de står i vanlige skolebøker.
 • Det er mulig å føre opp tegneserier, som for eksempel Donald Pocket, og tegneseriebøker, som Amuletten og Nordlys. Tegneserier helt uten tekst, eller med svært lite tekst, skal ikke føres opp. Tegneserier har normalt mye mindre tekst enn bøker. For å gjøre det rettferdig, blir sidetallet på tegneserier delt på 2 for 3.-4. klasse, og på 3 for 5.-7. klasse. 1. og 2. klasse får full uttelling også for tegneserier. Både tegneserier og tegneseriebøker føres som Tegneserie (bøker). Aviser som Aftenposten Junior kan telles med (registreres som bok, f.eks. Aftenposten Junior uke 34). Bøker kan leses på alle språk. Deltagerne skal i hovedsak lese bøker på sitt nivå, og ikke spekulere i å lese svært enkle bøker.
 • Det regnes som fusk å A) Skrive opp bøker man ikke har lest, eller å registrere bøker som lydbok og bok om man kun har lest et av formatene B) Å registrere at boka har mange flere sider enn hva som er tilfelle. Ved avslutning av konkurransen sjekkes lesing i alle klasser som ligger an til å vinne pokaler eller pengepremier. For at en klasse skal kunne vinne hovedpremiene, må elevene ha lest mye selv. Slik sikrer vi dette: Høytlesning i klassen kan ikke utgjøre mer enn 20 % av elevenes samlede lesing. Lærere kan delta i konkurransen, men hvis lærere har lest så mye at det blir avgjørende for at klassen vinner, justeres lærers lesing ned til snittet for klassen. Hvis en klasse vinner fordi de i hovedsak har lest bøker/tegneserier langt under sitt nivå, forbeholder arrangøren seg retten til skjønnsmessig kåring av vinner. Hvis klasser ligger helt jevnt, forbeholder arrangøren seg rett til å dele premien.

Deltagelse og endringer av elevantall

 • Alle elever i klassen registreres som deltagende, selv om de ikke leser. Kun dersom foreldre ikke vil at deres barn skal delta, skal elevene utelates fra elevtallet. Lærere kan endre elevtallet på lærersiden, dersom antallet elever i klassen endres underveis.
 • Dersom en elev flytter i løpet av konkurranseperioden, kan elevens lesing lett flyttes fra en klasse til en annen. Eleven endrer klassekoden på sin profil. Eleven kan velge å A) fullføre konkurransen sammen med klassen han/hun forlater, B) flytte sin lesehistorikk over til den nye klassen eller C) velge å ikke fullføre konkurransen. Lærere kan selv endre elevantallet hvis elever kommer til eller slutter.
 • En elev kan kun være påmeldt en klasse.
 • Klasser må ha minimum 6 elever for å kunne delta. Dersom klassen er mindre, kan dere slå sammen to eller flere klasser. Ved aldersblanding av to trinn, føres klassen på det laveste trinnet opp som deltager (f.eks. Ved blandet 5. og 6. klasse, føres klassen opp som 5. klasse). Ved aldersblanding av tre trinn, føres klassen opp som trinnet i midten.

Læreres forpliktelser

 • Kun lærere og eventuelt bibliotekarer kan melde på klasser. Konkurransen er ment som en støtte til læringsmål i norskundervisningen, og intensjonen er derfor at norsklærere har ansvar for påmelding av klassen. Dersom en lærer har meldt på en klasse, vil ikke annen lærer kunne melde på den samme klassen. Ved eventuell feilregistrering, ta kontakt med norlijunior@norli.no.
 • En lærer som vil melde på to klasser, må opprette to lærerkontoer. Læreren kan bruke den samme e-postadressen på begge kontoene, men må ha to brukernavn. Hvis to lærere ønsker å administrere den samme klassen, må de dele innlogging. Vi anbefaler å opprette en felles e-postkonto som de logger inn med.
 • Elever kan kun koble seg til klassen sin ved å legge inn en klassekoden på sin profil. Læreren får klassekoden når han/hun melder klassen på konkurransen. Lærere plikter derfor å gjøre koden tilgjengelig for elevene.
 • Lærere har tilgang til en egen lærerside, der de har oversikt over hvilke elever som er registrert til klassen, og hva de har lest. Lærere har ansvar for å godkjenne bøker som elevene har registrert.
 • Det er lærers ansvar å sikre at klassen melder inn korrekt lesing - både at elevene har lest bøkene de fører opp i konkurranseperioden, og at sidetallet som oppgis er riktig. Hvis lærer godkjenner bøker som ikke er lest, er det demotiverende for alle som deltar. Dersom lærere har mistanke om at elever jukser ved å registrere vesentlig mer enn de har lest, bør lærere stille kontrollspørsmål fra bøkene for å sjekke om eleven kjenner handlingen, eller undersøke med foreldrene om lesingen er reell. Lærere kan søke opp bøker feks på norli.no og sjekke sidetall, dersom de er i tvil.
 • Lærere forplikter seg til å godkjenne lesing løpende. Klassens lesing blir ikke tellende i konkurransen før lærer har godkjent, og elevene blir raskt demotivert hvis statistikken ikke blir oppdatert.
 • Lærere forplikter seg til å gjøre sitt for å støtte opp under formålet med konkurransen: Å motivere til lesing. Lærere kan lese høyt i klassen eller spille lydbøker i klassen, som registreres som høytlesning for alle tilstedeværende på lærersiden. Et mål med konkurransen er å øke kjennskap til litteratur, med spesielt fokus på norske barnebokforfattere. Hvert nivå er knyttet til en aktuell bok fra en norsk barne-/ungdomsbokforfatter.

Krav til vinner

 • For at en klasse skal kunne vinne hovedpremiene (klassetrinnsvinner og fylkesvinner) stilles det krav til hva som leses.
 • Fra 3. trinn og oppover: -Maks 20 % høytlesning -Maks 20 % tegneserier -Ikke registrere bøker beregnet på mindre barn
 • 4. trinn: Minst 100 sider bonusbøker i snitt per elev
 • 5.-7. trinn: Minst 200 sider bonusbøker i snitt per elev
 • Hvis klassen har elever med særskilte lesevansker og om klassen ligger an til å vinne hovedpremie, kan lærer melde fra om det i desember, slik at dette blir tatt hensyn til ved opptelling av sidetall. Premieutdeling skjer i februar 2024.
 • For 1. og 2. trinn gjelder ikke disse kravene.