Konkurranseregler

Norli Junior Lesekonkurranse 2017

 • Lesekonkurransen arrangeres av Norli i samarbeid med forlagene Aschehoug, Gyldendal, Samlaget, Cappelen Damm, Kagge og Piggsvin. Nettsiden norlijunior.no er utviklet av Snuti, som også har laget Sommerles.no.
 • Norli Junior Lesekonkurranse er en lesekonkurranse for alle 3.-7. klasser i Norge. Lærerne melder på klassene, og elevene oppretter selv profiler. Elevene får en kode av lærer, som de skriver på sin profil. Da er elevene meldt inn i klassen.
 • Lesekonkurransen starter mandag 25. september 2017, og varer til og med 31. desember 2017. Kun sider lest i denne perioden skal registreres.
 • Klassene leser seg fra nivå til nivå og får diplomer. Diplomene er knyttet til dyr i høstens aktuelle barnebøker.
 • Premier: Alle klasser som leser 3.000 sider eller mer i snitt per elev i løpet av konkurranseperioden, er med i trekning av pizzalunsj med to av Norges mest aktuelle barnebokforfattere. To klasser vinner pizzalunsjer. Pizzalunsj arrangeres i løpet av første kvartal 2018.
 • Alle klasser som leser 800 sider eller mer, får medaljer. Medaljene deles ut på barnas dag 3. mars 2018 (10. mars i områder der 3. mars er i vinterferien).
 • For hvert nivå klassen når, får klassen diplom, og blir med i trekning av en pokal. Jo flere nivåer klassen når, jeg flere pokaler kan de vinne. Alle klasser som når det høyeste nivået (8000 sider per elev), får en pokal. Klassen som leser aller mest, vinner den største pokalen: Elefantpokalen.
 • Elevene kan registrere nesten alt de leser: Bøker, lydbøker/høytlesning og tegneserier.
 1. Leselekser innenfor "faktafag" skal ikke registreres. Dette gjelder f.eks, historie, religion med mer.
 2. Tegneseriebøker med lte tekst (som Amuletten) registreres som tegneserie. Tegneserier teller mindre enn bøker: Sidetallet deles på to for 3.-4. klasse, og på tre for 5.-7. klasse. Dette fordi tegneserier normalt har lite tekst.
 3. Skjønnlitterære tekster i norsk/engelsk kan registreres - selv om det er snakk om lekser.
 4. Elevene skal lese bøker på sitt nivå.
 • Man registrerer antall leste sider for bøker, og antall lyttede minutter for lydbøker. For høytlesning registreres antall leste sider.
 • Lærere kan gi bonus når elever leser bøker uten bilder og med minst 230 ord på hver "vanlig" side. Elevene skal da ta med boken og vise den til lærer. Når lærer gir bonus, økes sidetallet med 20 %. Bonusknapper finnes på lærersiden.
 • Lærernes forplikter til å kontrollere og godkjenne elevenes lesing. Dette gjøres på et eget lærerområde. Elever kan registrere lesing "underveis" i en bok, og lærere må godkjenne på nytt hver gang elever oppdaterer sidetallet. Elevenes lesing telles ikke inn i statistikken før lærer har godkjent.
 • Dersom elevtallet i klassen endres underveis, endrer lærer antallet elever på klassesiden. Elever som bytter fra en klasse til en annen, der begge er med på konkurransen, kan endre klassekode på profilen. Da vil sidene overføres til den nye klassen.