Om Norli Junior

Norli Junior er en nettsted drevet av Norli Libris AS. Norli Junior er barneavdelingen i Norli-bokhandlene, og nettstedet norlijunior.no er den digitale siden av Norlis tilbud til barn.

Formålet med nettsiden er å inspirere barn til å lese.

På Norli Junior foregår flere aktiviteter: Norli Junior Lesekonkurranse, Oppdrag Europa og Norli Junior-klubben.

Lesekonkurransen er for skoleklasser på 3.-7. trinn. Høsten 2017 deltok nærmere 1700 klasser med 33.000 elever. De leste over 71 millioner sider. Norli Junior-klubben er for alle barn fra 3-13 år. Oppdrag Eruopa er for alle som har lyst til å lese - uansett alder.

Nettstedet er utviklet av Snuti.