Om Norli Junior

Norli Junior er en nettsted drevet av Norli AS. Norli Junior er barneavdelingen i Norli-bokhandlene, og nettstedet norlijunior.no er den digitale siden av Norlis tilbud til barn.

Formålet med nettsiden er å inspirere barn til å lese.

På Norli Junior foregår flere aktiviteter: Norli Junior Lesekonkurranse og Norli Junior-klubben.

Lesekonkurransen er for skoleklasser på 1.-7. trinn. Høsten 2020 deltok nesten 3.000 klasser med 50.000 elever. De leste over 100 millioner sider. Norli Junior-klubben er for alle barn fra 3-13 år.

Nettstedet er utviklet av Snuti.
Twitter Emoji benyttes for Emojis.