Om Norli Junior

Norli Junior er en nettsted drevet av Norli AS. Norli Junior er barneavdelingen i Norli-bokhandlene, og nettstedet norlijunior.no er den digitale siden av Norlis tilbud til barn.

Formålet med nettsiden er å inspirere barn til å lese.

På Norli Junior foregår flere aktiviteter: Norli Junior Lesekonkurranse og Norli Junior-klubben.

Lesekonkurransen er for skoleklasser på 1.-7. trinn. Målet med Norli Junior Lesekonkurranse er å gi elevene en eksplosiv rakettfart på lesingen! Tidligere har 50 000 barn fra nesten 3000 klasser deltatt i konkurransen De leste 100 millioner sider til sammen. Norli Junior-klubben er for alle barn fra 3-13 år. Leser man 3 bøker eller 500 sider på en måned, kan man hente en premie hos Norli.

Nettstedet er utviklet av Snuti.
Twitter Emoji benyttes for Emojis.