Vinn bokpakke til heile klassen!

- Av Mari Reinholt Aas

Hei!

I dag skal eg fortelje litt om kvifor eg synst det var viktig å lage serien om Klodeklubben, og kva type saker eg vil at Vanja, Mo og Sivert skal løyse. Dessutan vil eg gjerne at de skal hjelpe meg litt.

På slutten av dagens video skal de få to oppgåver av meg. Om de svarar godt på dei, kan de vinne ein bokpakke til klassen.

Den eine oppgåva gjeld Klodeklubbens framtidige saker. I den andre oppgåva utfordrar eg dykk til å lage eit motto/slagord til Klodeklubben!

Svar på oppgåvene her!


Tilbake til forrige side