Klodeklubben-quiz!

Spørsmål 1 av 6 🤔

Kva er olje?

Kvar kjem olja frå?

Kva bruker vi olja til?

Kvifor er olje eit problem?

Kva er spillolje?

Finst det alternativ til olje?