Syden-QUIZ

Spørsmål 1 av 9 🤔

Hvem har skrevet boka Syden?

Noen hoteller i Syden har All inclusive. Hva betyr det?

Er Syden avmerket på kartet?

Dette vil du helst slippe på Sydentur...

Hva betyr sommerlektyre?

Hvilke av disse høres ikke ut som Syden?

I boka Syden kommer Ina med en hvit løgn. Hva er en hvit løgn?

Vilmer og Ina i boka Syden skal ingen steder i sommerferien. Hvor drar de?

Marianne Kaurin sitter noen ganger på en båt og skriver. Hvilken?