Til foresatte – behov for samtykke

- Av Norli

August 2022


Klassen deltar på Norli Junior Lesekonkurranse, en landsomfattende lesekonkurranse for grunnskolen. 

Her er ny informasjon angående samtykke til at elevene kan registrere hva de leser på nettsiden norlijunior.no. Når barna registrerer det de leser, lagres personopplysninger.

Jamfør EUs nye personvernforordning (GDPR) kreves det at foresatte gir sitt samtykke til at det lagres personopplysninger om barn. 

Foreldre som har opprettet brukerkonto på vegne av barna i år i forbindelse med lesekonkurransen, har godtatt brukeravtale, og kan se bort fra denne henvendelsen.

Slik gir du som foresatt samtykke:

Bekreft til lærer i e-post at persondata som beskrevet under kan lagres på norlijunior.no for ditt barn.

Slik avslås samtykke:

Om du ikke vil gi ditt samtykke, skal dette kommuniseres til lærer i e-post. Konto for eleven vil da slettes, og eleven deltar ikke i lesekonkurransen.

Hvilke personopplysninger lagres, og hvordan brukes informasjonen?

Det lagres personopplysninger om elevene for å kunne identifisere deltagere, måle resultater i lesekonkurransen, dele ut premier, lage resultattabeller og administrere nettsiden.

Disse personopplysningene lagres: Brukernavn, e-post og mobilnummer (til elev, lærer eller foresatt), navn, fødselsår, kjønn, og hvilken klasse/skole man hører til (klassekode).

Dessuten hvilke bøker eleven leser, antall sider, «stjernerating», elevens bokomtaler og tidsstempler (som når konto ble opprettet, tidspunkt for siste innlogging, og tilsvarende).

Elevene kan skrive omtaler av bøkene de leser. Omtalene vises i Norli Junior Boktipser, en tjeneste som ligger åpent på nettsiden, der elevene kan få boktips fra andre som liker samme typer bøker. Omtalene er signert med brukernavn, ikke ekte navn. Om foresatte ikke ønsker at barnets omtaler skal vises, skal ikke barnet skrive omtaler.

Resultattabellen i konkurransen viser hvor mye klassene har lest, målt i sider per elev. Det finnes også en klassegrafikk som kun er tilgjengelig for klassen. Grafikken gjør det mulig å ha konkurranser/premiering internt i klassen. Lærer kan velge hvorvidt denne grafikken skal vises eller ikke for elevene. Hver enkelt elev kan også velge på sin profil om hen skal vises i klassegrafikken.

Kort om konkurransen

Konkurransen arrangeres av bokhandelkjeden Norli i samarbeid med forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal, Kagge, Samlaget og Vigmostad Bjørke.


Elevene registrerer lesing på nettsiden norlijunior.no, og konkurrerer med mer enn 2000 andre klasser i hele Norge. Klassene kan følge med på hvordan de ligger an, ta diplomer og vinne premier. 

Brukeravtalen i sin helhet kan leses her.

Samtykkeskjema finner du her.


Tilbake til forrige side