Hvorfor ser det ut som om lærer har fått en elevprofil?

- Av Norli

I 2016 tok mange lærere kontakt og ønsket å delta sammen med elevene.

Vi har lagt til rette for det i år.

På lærerområdet er lærers navn ført opp i listen sammen med elevene.

Lærere  som ønsker å delta, kan begynne å registrere bøker fra mandag. Når de registrerer sin første bok, blir lærerens profil en aktiv deltager. Lærer oppdaterer elevtallet for klassen med én for å inkludere lærer, og godkjenner sine egne bøker.

Lærere som IKKE ønsker å være med, lar være å registrere bøker på sin egen profil. Lærerens profil vil da være inaktiv. Lærerprofilen skal uansett ikke slettes.

Vi jobber med løsningen for å gjøre det enklere å forstå hvorfor læreren ligger inne på elevlista. Dette vil være klart til mandag!

 


Tilbake til forrige side