Norli Junior Lesekonkurranse – tilleggsinformasjon til lærere

- Av Norli

Hei lærer!

Velkommen med i Norli Junior Lesekonkurranse for 3.-7. klasse!

For utskriftsversjon av lærerinformasjonen, klikk her

For utskriftsversjon av lærarinformasjon på nynorsk, klikk her

Lesekonkurransen er et verktøy for å motivere barna til å lese – og erfaringen fra tidligere viser at konkurranse fungerer. I 2016 deltok 23.000 barn fra 1.400 klasser i konkurransen, og de leste nesten 40 millioner sider på 3 måneder. Dette var mer enn en dobling i lesing.

Mye praktisk informasjon finnes i egen artikkel med foreldreinformasjon.

Her er  informasjon som er spesielt relevant for lærere. Spørsmål kan sendes til [email protected].

Konkurransen kort oppsummert:

 • Lærere melder på klasser.
 • Elever oppretter hver sin konto, og legger inn klassekode.
 • Leseperiode 25. september til 31. desember 2017.
 • Elevene registrerer hva de leser, og lærerne godkjenner bøkene på lærerområdet.
 • Alle som leser 3000 sider per elev er med i trekning av pizzalunsj med forfattere. Alle som leser 800 sider per elev får medalje. Klassen får diplomer ved ulike nivåer. Se premieoversikt.

Viktige datoer:

25. september: Registrering og lesestart. Elever kan registrere seg før denne datoen, men sider registrert eller lest før 25. september teller ikke.

31. desember 2017: Siste lesedag

2. januar 2018: Siste frist for å registrere sider lest i 2017.

3. mars 2018: «Barnas dag» avholdes i Norli-bokhandler de fleste steder i landet. Utdeling av pokaler, medaljer og boller. Noen bokhandler får forfatterbesøk.

10. mars 2018. I noen fylker avholdes barnas dag 10. mars grunnet kræsj med vinterferie. Dette gjelder Buskerud, Hordaland (utenom Voss og Odda), Nordland, Oppland og Troms.

«Barnas dag» arrangeres på lørdag. Norli Junior Lesekonkurranse har ikke mandat til å legge arrangementer som omfatter tusenvis av barn, til skoletiden.

Registrere klasser:

Lærere melder på klasser på norlijunior.no.

 • Flere klasser? Dersom lærer vil melde på flere klasser, må lærer ha én lærerkonto for hver klasse. Samme e-post kan benyttes på flere lærerkonti.
 • En klasse kan kun ha én kontaktlærer. Ved flere lærere i samme klasse, bør lærere dele brukerkonto.
 • Aldersblandede klasser registreres på laveste trinn.
 • Når lærer melder på en klasse, får lærer en firesifret klassekode. Denne finnes på lærerområdet og kommer i bekreftelses-e-post. Elevene legger koden til sin profil, og blir automatisk koblet til klassen. Elever som bytter klasse, kan endre klassekode og «få med seg sidene sine» til den nye klassen, eller meldes ut av klassen.

Noen skoler har e-post-sperre for masseutsendt mail. Om du ikke mottar informasjon fra oss på e-post, endre til for eksempel en privat gmail-adresse. Informasjon sendes ut ukentlig de første ukene av konkurransen.

Påmelding:

Det er fullt mulig å melde på klasser etter at konkurransen har startet. Elever kan ha utbytte av å delta – om det så bare er en måned. Alle klasser som leser minst 800 sider per elev, får medalje.

Elever må oppgi e-post og mobilnummer ved registrering. E-post brukes til Glemt passord. Benytt e-post som er hensiktsmessig for formålet. Mobilnummer bør være til foresatt eller lærer.

Foreldreinformasjon:

Informasjon til foreldre er tilgjengelig i egen artikkel på norlijunior.no.

Få med flere klasser på skolen!

Det er ingenting som er morsommere enn å bli best på skolen! Få med flere klasser, og ha skolekonkurranse i lesing!

Lærers oppgaver:

Det er lærers oppgave å kvalitetssikre og godkjenne elevenes lesing. Sjekk sidetallene elevene fører opp før du godkjenner – vurder om det virker rimelig. Hvis elever har ført opp bøker med over 1.000 sider, er det mulig at det har kommet et siffer for mye. Har eleven lest hele Bibelen eller Ringenes herre på noen få dager, eller  Guinness Rekordbok fra perm til perm – ta en prat for å sjekke at dette er korrekt.

Klassestatistikken blir ikke oppdatert før lærer har godkjent. Det er viktig for elevenes motivasjon at lærer godkjenner hyppig. Hvis lærer er langvarig syk, overlat til klassekontakt eller annen lærer å godkjenne. Kontaktperson kan endres ved å sende mail til [email protected]

Bonus: For å stimulere til lesing av teksttunge bøker, er det lagt inn en bonusknapp. Elever som leser bøker med minst 230 ord på en vanlig side, kan vise boken til lærer, og lærer kan klikke på «bonus» ved siden av registreringen. Eleven får da 20 % ekstra sider for boken i klassestatistikken.

Lærer bør sikre at elever vet hvordan de skal registrere bøker. Bøker kan registreres både hjemme og på skolen, men første gang kan det være en fordel å gjøre det med klassen.

Hva kan leses?

Elever kan lese det aller meste, både tegneserier og bøker. Høytlesning og lydbøker teller også – inkludert lærers høytlesing for klassen. Elevene bør lese bøker på sitt nivå. Hvis de har lest altfor enkle bøker, be dem registrere som tegneserie, så blir sidetallet nedjustert (delt på 2 for 3.-4. klasse, delt på 3 for 5.-7. klasse).

Dette kan registreres Dette skal IKKE registreres
Bøker/e-bøker på alle språk

Lekser: Skjønnlitterære leselekser i norsk, engelsk og andre språk (eventyr, historier)

Tegneserier

Aftenposten Junior

Høytlesning

Lydbøker

Leselekser i faktafag (naturfag, historie, religion osv)

Ukeblader og andre aviser, enkeltartikler på nett.

 

Registrering av bøker:

Elever søker opp bøker med tittel. Dersom boken ikke finnes i basen, kan man registrere boken selv. Eleven velger om det er en bok, tegneserie, eller lydbok.

Noen elever med lesevansker foretrekker å høre bøker som lydbok/høytlesning først, og lese boken selv etterpå. Av hensyn til dette kan bøker registreres en gang som lydbok, og en gang som bok.

Elever fyller ut hvor mange sider de har lest. De kan registrere underveis, og oppdatere etter hvert som de har lest mer. For noen bøker er sidetallet allerede ført inn, slik at de kan velge «Lest hele boken» når boken er ferdiglest.

Elevene velger ord som beskriver boken. De skriver også en kort anmeldelse, eller noen kommentarer om hva de liker ved boken. Lærer har tilgang til anmeldelsene.

Lærerområdet

På lærerområdet har lærere muligheter til å administrere klassen.

 • Godkjenne og avslå leste bøker
 • Gi bonus
 • Endre e-post på elevenes brukerkonti (for å løse glemt passord-situasjoner)
 • Endre elevtall i klassen
 • Melde ut elever fra klassen
 • Se alle bokomtaler som er skrevet av elevene
 • Sette og endre mål for klassen
 • Skrive ut diplomer som klassen oppnår
 • Endre innstilling for om elever skal se/ikke se hvor mye de andre i klassen har lest.
 • Registrere høytlesning i klassen for hele klassen samlet.

Frivillig: Lærere kan delta sammen med klassen.

Lærere som ønsker å delta sammen med klassen, kan gjøre det. Slik gjøres det:

 • Lærer registrerer bøker når de er logget inn på lærerprofilen, og må selv godkjenne bøkene sine. Når lærer har registrert minst én bok på profilen sin, er han/hun påmeldt klassen.
 • Lærer øker elevtallet for klassen med én, slik at tall for gjennomsnittlig lesing inkluderer læreren selv og blir korrekt.
 • En lærer som har med flere klasser i konkurransen, bør velge hvilken klasse han/hun eventuelt skal delta sammen med.
 • Lærer er oppført i klasselisten på samme måte som elevene. Lærer må ikke slette seg selv fra klassen. Hvis lærer ikke registrerer bøker selv, teller han/hun ikke med i klassestatistikken.

Resultattavler for elevene:

Elever kan se hvor mange sider hver enkelt elev i klassen har lest. Dersom lærer ikke ønsker at elevene skal ha tilgang til denne oversikten, kan lærer skru av visningen på lærerområdet.

Elevene kan se hvordan klassen ligger an på skolen, og i forhold til landet totalt, klassetrinnet totalt og fylket totalt.

Studie om mengdelesing og lesehastighet

Konkurransen gir en unik mulighet til å utforske hvor mye mengdelesing betyr for lesehastighet. Hvor mye må elever på ulike nivåer lese for å øke lesehastighet med 10 % ? 20 % ?

Lærere inviteres til å bli med på en frivillig studie der vi kartlegger dette.

Deltagelse:

 • Bruk eget skjema på lærerområdet.
 • Mål lesehastighet for hver elev før start eller i begynnelsen av konkurransen. Lærer velger selv hvilken metode man vil benytte for å måle lesehastighet.
 • Mål lesehastighet etter at konkurransen er avsluttet.
 • Les av på lærerområdet hvor mange sider hver elev har lest.
 • I begynnelsen av januar føres resultatene over i et digitalt skjema, som vil bli tilgjengelig på lærerområdet. Elevenes identitet skal ikke oppgis.
 • Rapport fra studien distribueres før sommerferien 2018.

Premier og motivasjon:

 • Alle klasser som leser 3.000 sider per elev i gjennomsnitt, er med i trekning av hovedpremiene: Pizzalunsj med to av Norges mest aktuelle barnebokforfattere. To klasser vinner.
 • Alle klasser som leser 800 sider per elev, får medaljer.
 • Elever som leser 800 sider eller mer, får medalje – selv om klassen totalt sett ikke har nådd nivået.
 • Klassen får diplom hver gang den når et nytt nivå. Diplomet blir tilgjengelig på lærerområdet, og kan skrives ut derfra. Klassen blir også med i trekning av pokaler.
 • Premieoversikt i artikkel med foreldreinformasjon.

Hvordan motivere barna til å lese? Mål, konkurranse og positiv oppmerksomhet.

Elevene har tilgang til resultattabeller som gjør det lett å sammenligne klassen med andre.

På lærerområdet finnes også grafikk som viser hvordan klassen ligger an – i forhold til klassens eget mål. Vi anbefaler at lærer viser resultatsiden på storskjerm i klasserommet en gang i uken, slik at elevene kan følge med på utvikling og måloppnåelse.

Dere kan selv endre/sette mål. Det er lagt inn et forslag på 215 sider per elev per uke, som er nødvendig for å bli med i trekning av pizzalunsj med forfattere. 58 sider per elev  per uke er tilstrekkelig til å få medaljer.

Vi anbefaler at lærer og klassen blir enige om et mål i fellesskap. Konkurransen varer i 14 uker, så om dere for eksempel har et mål om å lese 3000 sider per elev i løpet av konkurransen, blir målet 3000/14=215 sider per elev per uke.

Husk at sidene som lærer leser høyt for klassen, kan føres opp av alle elevene. Mange har gode erfaringer med å lese høyt i spisepausen i begynnelsen av konkurransen, slik at alle elevene får en «kickstart» og får mer lyst til å lese videre på egen hånd.

Mange barn blir motivert av positiv oppmerksomhet rundt lesing og leseprestasjoner. Slik legger konkurransen til rette for positiv oppmerksomhet:

 • Elevoversikter viser hvor mye hver enkelt har lest
 • Noen gode bokomtaler vil bli fremhevet på forsiden.
 • Mulighet for å sende inn videobokanmeldelser – se «Ukens forfatter».
 • Alle bøker har sin egen bokside, der man kan se elevenes vurderinger. Gode bokomtaler kan få mange likes.
 • Diplomer når klassen når ulike mål.
 • Det arrangeres også en tegnekonkurranse relatert til bokunivers hver måned. Klassen kan delta om de ønsker. Vinneren får et gavekort på 1.000 kroner.

Ukens forfatter og videobokanmeldelser:

Konkurransen samarbeider i år med 11 norske, aktuelle barnebokforfattere som vil blogge om forfatterlivet på norlijunior.no gjennom hele perioden. Se oversikt i foreldreinformasjonen.

Hver uke presenteres en ny «Ukens forfatter» – med video og en quiz som ligger på lærerområdet.

Med tillatelse fra foreldre kan elever lage videobokanmeldelser knyttet til bøkene fra ukens forfattere. Anmeldelse kan gjelde den nyeste boka eller tidligere bøker fra forfatteren. Forutsatt at vi mottar noen gode anmeldelser, vil én slik videobokanmeldelse bli vist på nettsiden hver uke. Se foreldreinfo.

Lykke til!


Tilbake til forrige side